Personvernerklæring

Personvernerklæring — Sist oppdatert 31. oktober 2023

Bruk av dine personopplysninger i Alba

1. Hva gjelder denne erklæringen?

Alba Tech AS tar ditt personvern på alvor. Bruk av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven og personvernforordningen («GDPR»). Under forklarer vi hvordan og hvorfor vi bruker personopplysninger.

2. Hvilke personopplysninger bruker vi og hvorfor gjør vi det?

Vi vil registrere og lagre personopplysninger i forbindelse med medlemskap hos oss. Medlemskapet kreve personopplysninger om:

- Personalia: navn, fødselsdato, e-post, telefonnummer

- Din lokasjon (hvis man bruker Alba på web eller i appen, og samtykker til bruk av din lokasjon)

Vi registrerer også personopplysninger når du skal booke time og overfører personopplysninger til senteret. Hvilke opplysninger vi bruker, vil da fremkomme av vår løsning for booking.

Vi vil også bruke din kontaktinformasjon til å sende deg markedsføring om Alba Tech og selskapets tjenester.

3. Hvem har ansvaret for bruken av personopplysninger?

Alba Tech AS er behandlingsansvarlig for bruk av personopplysninger i forbindelse med medlemskap hos oss. For oppbevaring av informasjon og administrasjon av medlemskapet, har vi hjemmel i GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f (berettigede interesser). Våre berettigede interesser er å vedlikeholde ditt medlemskap for å kunne drive vår virksomhet og ha inntekt knyttet til dette.

Når vi behandler personopplysninger i forbindelse med bestillinger av tjenester, er hjemmel for å bruke personopplysninger oppfyllelse av kontrakt med deg når du er kontraktspart (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav b).

Hvis du handler på vegne av et selskap, organisasjon eller annen juridisk person, er hjemmelen «berettigede interesser» (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f), og de berettigede interesser er å følge opp kunder og drive kommersiell virksomhet.

Vi har et felles behandlingsansvar med senteret du booker time hos når dette registreres og oversendes senteret. Når det enkelte senteret har mottatt informasjonen, er senterets eier selvstendig behandlingsansvarlig.

Markedsføring skjer i medhold av «berettigede interesser» (GDPR art. 6 nr. 1 bokstav f), og de berettigede interesser er å følge opp kunder, forsøke å tilby nye og interessante tjenester, og oppnå ytterligere kommersiell virksomhet.

4. Hvilke rettigheter har du?

Du kan anmode den behandlingsansvarlige om innsyn i og retting eller sletting av personopplysninger eller begrensning av behandlingen som gjelder deg, eller til å protestere mot behandlingen. Du kan også klage til Datatilsynet, men vi foretrekker at du tar kontakt først for å se om problemet kan løses.

Hvis du vil påberope deg rettigheter, kan du henvende deg til rette ansvarlige i henhold til punkt 5.

5. Hvem kan du kontakte hvis du vil ha mer informasjon?

For spørsmål og andre henvendelser knyttet til oversiktslisten, kan du kan ta kontakt med Alba Tech AS på kontakt@albagolf.no og +47 976 52 665.

For spørsmål og andre henvendelser knyttet til overføring av personopplysninger til det enkelte senteret når vi har felles behandlingsansvar (se punkt 3), kan du ta kontakt med både Alba Tech og det konkrete senteret. For spørsmål om forhold det enkelte senter har selvstendig ansvar for, kan du kontakte senteret du vil booke deg inn hos.