Kjøpsvilkår

Kjøpsvilkår — Sist oppdatert 31. oktober 2023

Vilkår for kjøp i Alba

Parter

Alba golf er en tjeneste som tilbys og drives av Alba Tech AS (org.nr. 830 340 882) (heretter omtalt som “Alba”, “vi”, “oss” e.l.). Alba golf er en tjeneste for deg som ønsker å oppdage nye steder å spille simulatorgolf og få de beste prisene (heretter “Alba golf” eller “Tjenesten”). Brukere av Alba golf vil i disse vilkårene omtales som “Bruker”, “deg”, “du” e.l.

Om brukervilkårene

Din tilgang til og bruk av tjenesten er underlagt disse brukervilkårene (“Vilkårene”), og alle Brukere må akseptere Vilkårene for å få tilgang til Tjenesten. Tjenesten fungerer slik at vi videreformidler bestillinger til ulike innehavere av golfsimulatorer. Ved bestilling av tid til en golfsimulator inngår du to uavhengige avtaler: én avtale med innehaver av golfsimulatoren og én avtale med oss om Tjenesten. Når du kjøper tilgang til en golfsimulator gjennom oss, aksepterer du samtidig innehaverens vilkår for bruk av selve simulatoren. Ønsker du å lese innehaverens vilkår, kan innehaveren sende deg vilkårene på forespørsel.

Tilgang til Tjenesten

For å få tilgang til Alba, må du først opprette en brukerkonto. Opprettelse av brukerkonto gjøres direkte i Tjenestens nettside eller mobilapplikasjon (“Appen”).

Opprettelsen av brukerkonto krever at du registrer visse opplysninger om deg. For å identifisere deg bruker vi ditt telefonnummer eller e-postadresse og deretter verifiseres brukerkontoen ved at vi sender deg en SMS eller e-post som inneholder en unik kode som gir tilgang. For å bestille tid på en golfsimulator må du betale via våre godkjente betalingsmetoder.

Din tilgang til Tjenesten er personlig. Dersom du gir tredjeparter tilgang til Tjenesten, er du fullt rettslig, økonomisk og faktisk ansvarlig for at både bruken og at Vilkårene overholdes.

Brukers ansvar

Alle Brukere av Alba golf forplikter seg kun å bruke Tjenesten i tråd med dens formål, og skal til enhver tid unnlate å gjøre noe som skader Tjenestens funksjonalitet eller oppetid eller annen uregelmessig bruk.

Bruker er ansvarlig for sin brukerkonto. Dette innebærer at du må holde opplysningene som ligger lagret i brukerkontoen oppdaterte og beskytte brukerkontoen din mot uvedkommende, særlig ved å holde passordet ditt trygt og utilgjengelig for tredjeparter.

Vi forutsetter derfor at alle handlinger som gjennomføres i Tjenesten er gjort av deg og at opplysningene som er lagret der er korrekte. Dersom du allikevel har vært uheldig, og opplever mistenkelig atferd på din konto, ber vi deg kontakte oss umiddelbart ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 8 - Kommunikasjon nedenfor.

Betaling og priser

Betalingsbetingelser

Betaling for golfsimulatorer skjer direkte ved umiddelbar belastning av eller reservasjon av betaling fra Brukerens valgte betalingsmiddel. Dersom det ikke er dekning på Brukerens konto, eller det oppstår andre hindringer for å motta korrekt betaling, forbeholder Alba seg retten til å sende betalingsvarsel med betalingsfrist. Ubetalt krav vil innfordres på vanlig måte. Forsinket betaling ilegges renter etter forsinkelsesrentelovens bestemmelser. Ved manglende betaling forbeholder Alba seg også retten til å sperre deler eller hele Tjenesten, uten nærmere forvarsel.

Priser

Den aktuelle prisen vil fremgå i Tjenesten før du bestiller. Ettersom Alba gir tilgang til golfsimulatorer fra ulike innehavere, er den aktuelle sluttprisen avhengig av innehaverens priser og prismodell.

Ansvarsbegrensning

Tjenesten leveres «som den er». Alba garanterer ikke kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til Tjenesten. Tjenesten kan fra tid til annen være helt eller delvis utilgjengelige på grunn av vedlikehold eller av andre grunner, og Alba stiller ingen garantier for funksjon eller tilgjengelighet.

Alba kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle konsekvenser, skader eller tap som følge av at Tjenesten ikke kan brukes som forutsatt. I alle tilfeller dekker Alba kun direkte tap som har oppstått ved bruk av Tjenesten og som er en direkte følge av grov uaktsomhet eller forsett fra Alba sin side. Alt annet ansvar avgrenset så langt lovgivning ikke pålegger noe annet.

Alba har ingen kontroll over golfsimulatorenes oppetid eller funksjonalitet. Eventuelle krav knyttet til mangler eller forsinkelser på grunn av tekniske feil eller annet ve golfsimulatorene må rettes direkte til innehaver.

Behandling av personopplysninger

For å kunne tilby tjenesten må Alba behandle personopplysninger om deg og andre brukere av tjenesten. I Alba sin personvernerklæring finner du informasjon om hvordan dine personopplysninger når du bruker Alba. Personvernerklæringen er tilgjengelig her: https://albagolf.no/terms/user

Kommunikasjon

Brukere kan alltid ta kontakt med oss direkte i Tjenesten eller på hjelp@albagolf.no.

Endringer av vilkårene

Fra tid til annen vil vi ha behov for å gjøre endringer i Vilkårene. Dette kan være av hensyn til den teknologiske utviklingen, ny funksjonalitet eller endringer i betalingsvilkår mv. Noen endringer kan vi gjennomføre uten at vi varsler deg. Endringer som har vesentlig betydning for din bruk av Alba golf, vil vi imidlertert varsle om innen rimelig tid før endringen gjennomføres. Ditt eneste virkemiddel dersom du er uenig i endringene, er å avslutte din bruk av Tjenesten.

Angrerett

I henhold til lov om angrerett har du en rett til å angre på avtalen med oss ved bestillinger med en verdi over 300 kroner. Hvis du vil benytte deg av angreretten har du en frist på 14 dager. Du kan i så fall benytte dette skjemaet. Du samtykker til at du ikke kan angre på allerede gjennomført bruk av golfsimulatoren på tidspunktet du ønsker å påberope angreretten. Vi eller innehaver av golfsimulator kan kreve avbestillingsgebyr i tråd med angrerettslovens regler.

Lovvalg og tvisteløsning

Vilkårene er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lov.

Dersom det oppstår tvist mellom Bruker og Alba, skal saken først søkes løst i minnelighet. Dersom enighet ikke oppnås kan du bringe tvisten inn for Forbrukerrådet som kan behandle saken mellom deg og Alba: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/.

Dersom dette ikke fører frem kan saken bringes inn for de alminnelige domstoler, med Oslo tingrett som første instans.